Lista functiilor de la CSM Satu Mare

CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL

SATU  MARE

CF.22134216

Nr.1287/28.09.2018

 L I  S  T A    F U N C T I I L O R

 

la data de  30   septembrie 2018   din cadrul  CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL  SATU MARE

Nr.crt FUNCTIE

CONTRACTUALA

Total venituri lei

 

Spor

Tipul

Baza de calcul Cota procen-

tuala

Val.

bruta lei

Baza legala Valoarea anuala a voucherelor

de vacanța pentru perioada lucrata

Baza legala Indemn.de hrana Alte drepturi în bani sau natura Orice informații cu privire cu posibilele limitari ale venitului salarial
1. DIRECTOR  GR.II 5275
2 CONTABIL SEF GR. II 5463

 

CFPP 4966 10% 497 Legea 84/2003 1.400 H.C,215/2009
3 CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 4108           1.450      
4 ECONOMIST  IA 4201    750
5 ADMINISTRATOR I 3549           1.350      
6 REFERENT  IA 2213 1.450
7 REFERENT  IA 2213           1.150      
8 REFERENT DE SPECIALITAE GR.III. 3418 1.450
9 REFERENT DE SPECIALITAE GR.I. 4306                

 

DIRECTOR,                                                                                                                          INTOCMIT,

ec.Fogel  Vasile  Bernadet                                                                                                Marcu Ileana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *